O ÚSTAVU

Ústav rozvoje myslivosti a lesnictví, zapsaný ústav, byl založen dne 24. 6. 2016 a hlavním účelem ústavu jsou:

Rozvoj a propagace myslivosti a lesnictví

 

Zachování tradičních hodnot myslivosti a lesnictví

a jejich propojování s moderními trendy

Tento účel chceme naplňovat zejména prostřednictvím následujících činností:

 

  • Podpora a oživování tradic české myslivosti
  • Výměna zkušeností a propagace myslivosti a lesnictví v národním a mezináO násrodním měřítku
  • Šíření znalostí o myslivosti a lesnictví mezi mládeží a na školách
  • Podpora a podílení se na přípravě legislativy v oblasti myslivosti a lesnictví
  • Spolupráce s orgány a institucemi působícími v oblasti myslivosti a lesnictví v národním i mezinárodním měřítku
  • Badatelská a výzkumná činnost v oblasti rozvoje nových trendů v oblasti hospodaření se zvěří a s lesním bohatstvím
  • Výzkum v oblasti potenciálních synergií myslivosti - lesního hospodářství a myslivosti
  • Podpora nadějných projektů mládeže a vědeckých pracovišť v oblasti myslivosti
  • Podpora zachování a rozvoje krajinného rázu

 

V současnosti se zaměřujeme zejména na podporu a zavedení výuky a propagace lesnictví a myslivosti do základních

a středních škol. Domníváme se, že v současnosti mládež s touto stránkou péče o přírodu není seznámena a často tak

podstata myslivosti není zcela pochopena, což bychom chtěli tímto změnit. Pro tyto projekty se snažíme zajistit podporu

co nejširšího spektra subjektů.

 

Naším záměrem je fungovat jako neutrální platforma, nenavázaná na žádnou ze zájmových skupin v české myslivosti.

VEDENÍ ÚSTAVU
ŘEDITEL ÚSTAVU

Ing. Mgr. Bc. Václav Holý

je jedním ze zakladatelů ústavu a profesí advokát.

Ing. Holý vystudoval Právnickou fakultu (Mgr.) a Filozofickou fakultu (Bc.) Univerzity Karlovy. Ing. Holý vystudoval rovněž na Vysokou školu ekonomickou v Praze (Ing.). Ing. Holý si po mnoholeté praxi ve významných českých advokátních kancelářích založil vlastní advokátní kancelář v Praze. Ing. Holý je aktivním myslivcem a věnuje se myslivosti na Mělnicku, ale též v jiných částech České republiky (zejména má vztah k jihu Čech a jihu Moravy), většinou společně se svým hrubosrstým jezevčíkem čertíkem. Problematice myslivosti se Ing. Holý dále věnuje i v rámci výkonu svého povolání advokáta a ve své publikační činnosti týkající se práva myslivosti. Ing. Holý je spoluautorem připravovaného rozsáhlého komentáře k zákonu č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

 

„Svým působením v ústavu bych rád přispěl ke zlepšení obrazu české myslivosti v očích veřejnosti a k otevření myslivosti mladým lidem. Je třeba vytvářet podmínky pro to, aby myslivost přinášela budoucím generacím stejnou radost a ušlechtilé potěšení, jaké přináší nám.“

SPRÁVNÍ RADA ÚSTAVU

PhDr. Petr Kvíčala, Ph. D.

je jedním ze zakladatelů ústavu, předseda správní rady a profesí sociální antropolog, konzultant a manažer.

Dr. Kvíčala vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v Itálii studoval na Universita degli Studi di Napoli "L´Orientale", v Rusku na Moskevské Lomonosově státní univerzitě a Petrohradské státní univerzitě, v Anglii absolvoval stáž na University of Warwick se zaměřením na inovační management. Dr. Kvíčala se zabývá business developmentem v obecné rovině v české republice, ale působí též jako odborník a poradce pro rozvoj obchodních aktivit v post-sovětských státech. Jako sociální antropolog se zabýval problematikou rozvoje minoritních národů a jejich tradicí zejména v oblastech Sibiře a polárního kruhu Ruské federace. Ve své manažerské praxi dr. Kvíčala působil ve vedoucích funkcích společností orientovaných na stavebnictví a v energetickém sektoru, ale rovněž zastupoval některé zahraniční společnosti pro trh České republiky. Na myslivosti dr. Kvíčalu zajímá zejména podstata této kulturní tradice ve středoevropské oblasti, její obnovování a propagace.

 

„Kromě obecného rozvoje myslivosti bych si přál napomáhat intenzivnímu uchovávání a rozvoji tradice české myslivosti, která je naprosto plnohodnotnou součástí našeho kulturního dědictví.  Unikátní myslivecké a lovecké tradice v Čechách, ale i odraz těchto tradic v umění si zasluhuje mnohem více, od sběru těchto tradic, jejich třídění, zachovávání až po jejich rozšiřovaní, a to ať odbornou, či popularizační formou veřejnosti. Tento velmi rozsáhlý komplex počínající lidovou tradicí až po odraz myslivosti v malířství, sochařství, fotografii, či hudebním umění je komplex, který si mnoho energie plně vyžaduje. Velmi rád budu spolupracovat s každým, kdo by byl ochoten se tomuto tématu věnovat k čemuž bych i zde chtěl každého vyzvat. Pojďme se společně pokusit zachovat co nejvíce naší historie, tradicí našich předků a předávat je dalším generacím!“

Všechna práva vyhrazena, ÚRML 2017