NAŠE AKTIVITY

Propagace myslivosti a lesnictví

Jednou ze stěžejních aktivit, jimž se ústav ve své činnosti věnuje, je propagace lesnictví a myslivosti

mezi širokou veřejností s důrazem na mladou generaci. V rámci propagace je hlavním cílem zlepšení

obrazu české myslivosti, která v posledních letech v důsledku určitého odtržení moderního člověka

od přírody bohužel není zcela doceňována.

 

Myslivost na školách

V rámci snah o zlepšení pohledu na českou myslivosti v očích veřejnosti pokládá ústav za klíčové

působení na mládež, tedy na budoucí generace, které rozhodnou o tom, zda a v jaké podobě bude

myslivost v České republice dále existovat. Z toho důvodu se snaží ústav působit na mládež přímo na

školách a získávat pro toto působení podporu jednak škol samotných, jednak jejich zřizovatelů.

 

Příprava komentáře k zákonu o myslivosti

Ústav se podílí na přípravě zcela nového komentáře k platnému znění zákona o myslivosti.

Tento komentář bude zachycovat moderní trendy a poslední judikaturu v oblasti práva myslivosti

a měl by přispět ke zkvalitnění a zpřehlednění výkladu této právní normy v České republice.

 

Máte zájem o odborný program na Vaší škole?

Máte nápad týkající se propagace myslivosti a jejího rozvoje? Máte jiný nápad, na němž byste s námi chtěli spolupracovat?

Rádi se s Vámi seznámíme. Kontaktujte nás na e-mail: info@urml.cz

 

Všechna práva vyhrazena, ÚRML 2017